‘Bekkeninstabiliteit’:

De laatste jaren is ‘bekkeninstabiliteit’ een vaak gehoorde klacht. Nog steeds zijn er veel artsen en therapeuten die dit een moeilijk herkenbare en behandelbare aandoening vinden. Wij hebben ons een aantal jaar geleden bijgeschoold op dit gebied. Wij hebben de cursus ‘Rugklachten en Bekkeninstabiliteit’ gevolgd bij het Spine and Joint Centre in Rotterdam (multidisciplinair centrum gespecialiseerd in bekkenklachten). Zie ook www.spineandjoint.nl. Hier werd vooral ingegaan op de behandeling bij vrouwen die nog klachten hielden ná de bevalling. Tevens deden wij de cursus ‘Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap’ van Cecile Röst, fysiotherapeute in Oegstgeest. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling zowel tíjdens als na de zwangerschap. Zie ook www.bekkentherapie.nl.

In de afgelopen jaren hebben we zeer goede resultaten behaald. De vrouwen die wij hebben behandeld hebben zelf geleerd hoe ze goed met de klachten om kunnen gaan. Ze hebben veel steun gehad aan de adviezen en oefeningen die we ze hebben gegeven.

De behandeling bestaat uit:

* Theoretische uitleg over het bekken en de spierwerking
* Het corrigeren van de stand van het bekken
* Het leren gebruiken van de juiste spieren om het bekken te stabiliseren
* Het aanleren van een symmetrisch bewegingspatroon
* Het verbeteren van de houding in het dagelijks leven
* Oefeningen om de pijn te verminderen
* Zo nodig ademhaling- en ontspanningsoefeningen
* Bij zwangere vrouwen aanleren van de juiste perstechniek
* Oefeningen voor in het kraambed
* Houdingsadviezen m.b.t. het verzorgen van de baby
* Opbouwen van activiteiten, conditieverbetering, advies over sport
* Advies over hulpmiddelen zoals een bekkenband