Vanaf 2015 worden wij verzocht aan patiënten die klaar zijn met de therapie een enquête te sturen.
U krijgt deze enquête per mail van Qualiview.
Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen, dit duurt slechts 5 minuten.
De gegevens blijven volledig anoniem.
U helpt ons hiermee de dienstverlening binnen onze praktijk voor Oefentherapie-Mensendieck te verbeteren.

De vragenlijsten bevallen de volgende onderwerpen:
* informatievoorziening
* bejegening
* verwachtingsmanagement behandelproces
* participatie en therapietrouw

Qualizorg, Maagdenburgstraat 22, 7421 ZC Deventer. Tel: 0570-820219
www.qualizorg.nl
support@qualizorg.nl