Theorie:

Hyperventilatie betekent letterlijk: te veel ademen. Er is sprake van een versnelde en/of hoge ademhaling.

Het lichaam kan gaan reageren op deze ‘verstoorde’ ademhaling. U kunt bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen of duizelig worden. Soms kun je ook een angstaanval krijgen. Er is een hele waslijst aan klachten bekend, maar deze zijn bij iedereen heel verschillend.  Ook kun je het gevoel krijgen geen controle meer te hebben over je lichaam. Verder kun je last hebben van onzekerheid en pijn op de borst.

De balans tussen zuurstof en koolstofdioxide in je lichaam is verstoord.

Uw huisarts of specialist kan de diagnose hyperventilatie vaststellen. U heeft voor deze klacht wel een verwijsbriefje nodig. Wij weten dan dat u door een arts bent gezien, zodat deze ook andere klachten/problemen heeft uitgesloten.

Wat doen wij:
Tijdens de eerste afspraak heeft u een gesprek met de therapeut, om inzicht te krijgen in de klachten en het ontstaan ervan. Meestal hebben de klachten een relatie met spanningen en angst. Er wordt eventueel ook een houdingsonderzoek gedaan; een slechte houding kan hyperventilatie verergeren, ook stijfheid van de middenrug en gespannen nek- en schouderspieren kunnen de ademhaling bemoeilijken.

Hyperventilatie behandeling.
Tijdens het oefenen kunt u het beste makkelijk zittende kleding dragen.
Door middel van ademhalings- en ontspanningsoefeningen leert u zich meer ontspannen voelen, zodat de kans op een aanval wordt verkleind.
Het verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon heeft vaak ook een betere ademhaling tot gevolg. Ademen is immers ook een beweging en wel een zeer belangrijke. Bovendien heeft de houding invloed op de manier van ademen.

Ontspanningstechnieken
Bij geconcentreerd werken hebben we vaak de neiging om te veel spierspanning te maken. Ontspanningsoefeningen zorgen ervoor dat je leert zo ontspannen mogelijk te bewegen en weer controle te krijgen over je lichaam en je hyperventilatie. U krijgt van ons een aantal ontspanningstechnieken aangereikt.