Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het niet kunnen ophouden van urine. Er zijn verschillende vormen van incontinentie, de belangrijkste zijn:
inspanningsincontinentie (= stressincontinentie) en aandrangincontinentie (=urge-incontinentie).
Incontinentie kan negatieve effecten hebben die invloed uitoefenen op het werk, huishoudelijke activiteiten, sport, het sociale leven en het seksleven. Daarnaast kunnen mensen met incontinentieklachten zich onzeker voelen, zich schamen of er niet over willen praten.

Wat doen wij:20336139_s

Wij geven u uitleg over de werking van de blaas en de bekkenbodem spieren. Naast de reden waarom u urine verliest leert u ook uw bekkenbodem spieren bewust te voelen en deze aan te spannen en te ontspannen. Wij adviseren u over een gunstige toilethouding, de juiste plastechniek, het beheersen van de plasreflex en het afleren van de gewoonteplas. U leert oefeningen om uw bekkenbodemspieren beter te controleren bij dagelijkse bewegingen zodat u de incontinentieklachten beter onder controle krijgt.