Wij hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici.
Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring.

In de praktijk wordt er voldaan aan alle huidige kwaliteitseisen welke gelden voor oefentherapeuten. Wij:

* staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
* zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM
* nemen deel aan intercollegiaal overleg met collega oefentherapeuten in Vlaardingen en regio DSW
* volgen regelmatig bij- en nascholingscursussen
* zorgen ervoor dat de tevredenheid van patiënten over de behandeling gemeten wordt, via bureau Qualizorg
* respecteren uw privacy van en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Hebt u ondanks onze zorgvuldigheid toch een klacht, download dan het privacy klachtenformulier onder het kopje praktijkinformatie.