Kyfose:

Een kyfose is een versterkte kromming van de bovenrug. Dit kan in de groei ontstaan door een verkeerde houding. Het komt ook voor in bepaalde families. De kromme bovenrug heeft invloed op de stand van de onderrug, de nek, het hoofd en de schouders. Het is daarom van groot belang de kromming niet te verergeren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U krijgt van ons oefeningen om de bovenrug rechter te maken. Wij leren u een goede houding aan bv bij het zitten/schrijven/werken om te voorkomen dat de kromming toeneemt. Vooral het bewust maken van uw houding tijdens de dagelijkse activiteiten is een eerste stap. De combinatie van bewust worden, oefenen en toepassen  van het geleerde in het dagelijks leven is de kracht van een oefentherapeut. Een duidelijke meerwaarde in vergelijking met andere therapieën.