RSI staat voor repetitive strain injury, een Engelse term voor een overbelastingssyndroom dat ontstaat als gevolg van langdurige statische repeterende bewegingen. Symptomen van RSI kunnen zijn: stijfheid, pijn, tintelingen, krachtsverlies, coördinatieproblemen in vingers, handen, polsen, armen, schouders en nek. Tegenwoordig noemt men deze klachten KANS (Klachten aan Arm, Nek en Schouders).

Risicofactoren voor het ontstaan van RSI

De belangrijkste oorzaken van het ontstaan en voortduren van RSI zijn:

* Overmatige werkdruk, waardoor spieren overmatig en verkeerd gebruikt worden.
* Verkeerde lichaamshouding, waardoor de rug-, nek- en armspieren te zwaar worden belast.
* Geen werkplek op maat, waardoor automatisch een verkeerde houding wordt aangenomen. 

* Veel repeterend werk met weinig variatie, zoals het werken met de computer (datatypiste, programmeur), het werken achter de kassa, lopende band werk, kappers, muzikanten.

14510001_s

Wat kunt u zelf doen?

Om klachten te voorkomen is het raadzaam om tijdens het werk achter de computer uw houding veelvuldig af te wisselen. Tevens kunt u elk uur onderstaande oefeningen doen. Ga, voordat u begint, goed tegen de leuning zitten, strek de rug en ontspan de schouders. Wij adviseren u elke oefening 3 tot 5 keer te herhalen.

Trek de schouders omhoog tijdens een inademing en omlaag tijdens de uitademing;
Buig het hoofd rustig naar voren en weer rechtop. Houdt hierbij de rug gestrekt;
Breng het linkeroor naar de linker schouder en weer terug. Laat de schouders hierbij ontspannen hangen. Zo ook met rechts;
Draai het hoofd naar links, terug naar het midden en dan naar rechts;
Draai een ontspannen rondje met de schouders, bij voorkeur naar achteren;
Zwaai losjes met de armen langs het lichaam;
Buig de polsen naar boven en naar beneden.

Wat doen wij?

Als mensen bij ons in de praktijk komen, vindt er eerst een vraaggesprek plaats over de klachten. Daarna volgt een houdings- en bewegingsonderzoek. Er wordt specifiek gekeken naar de houding tijdens het werk. Hieruit volgt een plan van aanpak die over het algemeen bestaat uit:

* Oefeningen om de pijn te verminderen
* Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
* Spierversterkende oefeningen
* Houdingscorrigerende oefeningen
* Bewustwording van spanningsfactoren, zowel lichamelijk als geestelijk
* Zo nodig werkplekonderzoek, eventueel in overleg met Arbo-dienst /bedrijfsarts
* Adviezen m.b.t. hulpmiddelen en aanpassingen toegespitst op de aard van het werk
* Ergonomische adviezen m.b.t. hoogte van de stoel, buro en beeldscherm
* Zoeken naar een balans tussen belasting en belastbaarheid van patiënt
26656190_s