Per 1 januari 2022 gelden de volgende tarieven en vergoedingen:

Beide therapeuten hebben contracten met alle zorgverzekeraars en zij hanteren de door hen voorgestelde tarieven.

VERGOEDING:

Oefentherapie Mensendieck wordt bij iedere zorgverzekeraar vergoed uit de aanvullende verzekering. Bent u onder de 18 jaar, dan worden 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kijkt u altijd uw eigen polisvoorwaarden goed na. Immers heeft elke verzekering zijn eigen voorwaarden.

Vergoeding oefentherapie 2022:

Voor volwassenen (18 jaar en ouder) verzekerd bij DSW, geldt de volgende vergoeding:

• Basisverzekering:geen vergoeding.
• Aanvullend Standaard verzekering:20 x per kalenderjaar volledig vergoed.
• Top aanvullende verzekering:36 x per kalenderjaar volledig vergoed.
Fysiotherapie is apart van Oefentherapie
Mensendieck.

De vergoeding van onze therapie gaat niet af van uw eigen bijdrage, mits uw aandoening niet op de “chronische lijst” voorkomt.

Mocht u een aandoening hebben die voorkomt op de “chronische lijst”, informeer dan bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. Lees altijd de voorwaarden goed na.

Wanneer u niet / niet voldoende voor oefentherapie verzekerd bent, dan gelden onderstaande tarieven voor één behandeling. Dit dient contant afgerekend te worden.

TARIEVEN 2022:
Behandeling in de praktijk:€ 35,00
Behandeling aan huis:€ 50,00
Eenmalig consult:€ 60,00

Het eenmalig consult is op advies van de verwijzend arts. Er zal een anamnese en onderzoek worden afgenomen door de therapeut. Deze schrijft vervolgens een verslag naar de arts met het advies de patiënt wel/niet onder behandeling te nemen.