woman with impaired posture position defect scoliosis and ideal bearing.

Vragen over Mensendieck

1. Wat is het verschil tussen oefentherapie Cesar en Mensendieck? Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck die na haar opleiding tot oefentherapeut-Mensendieck een eigen visie ontwikkelde. Tegenwoordig zijn beide therapieën nagenoeg gelijkwaardig, en streven beide vormen hetzelfde doel na.
De beroepsgroep is samengevoegd tot VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

2. Wat is het verschil tussen fysiotherapie en oefentherapie-Mensendieck? Een oefentherapeut-Mensendieck laat de patiënt actief werken. Ze werkt met spiegels, zodat iedere spierspanning en gewrichtsbeweging goed is te zien. De oefentherapeut-Mensendieck volgt geen behandelprotocollen. Niets is standaard, het oefenprogramma is altijd maatwerk. Voor iedere patiënt/cliënt is er sprake van een individuele aanpak waarbij bewustwording van de patiënt centraal staat. Tegenwoordig geven veel fysiotherapeuten manuele therapie. Het is vaak zinvol om na de manuele therapie oefentherapie te volgen, zodat u langer profijt houdt van de behandelingen.

3. Masseert een oefentherapeut ook? In principe niet. Soms zijn de spieren erg hard en geven we een korte massage. Dit is echter nooit het hoofddoel van de behandeling, maar kan soms nodig zijn om beter te kunnen oefenen.

4. Wordt de therapie vergoed? Ja, oefentherapie-Mensendieck wordt door alle ziektekostenverzekeraars vergoed, vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie staat onder het hoofdje: tarieven en vergoeding.

24413455_s5. Kan ik mijn houding nog verbeteren op mijn leeftijd? Ja, het is mogelijk om nog op vergevorderde leeftijd actief bezig te zijn met uw houding en manier van bewegen. Wij houden rekening met de mogelijkheden van de patiënt. Juist bij het ouder worden is het van belang uw lichaam soepel en sterk te houden. Wanneer u regelmatig oefent en gezond en bewust blijft bewegen, zult u daar zeker baat bij hebben.

6.  Is het ook geschikt voor kinderen? Ja, wij behandelen kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Dat kan op 3 manieren: verwijzing via de schoolarts, verwijzing via de huisarts, zonder verwijzing.

7. Komt u ook op de werkplek kijken? Wanneer de klachten sterk gerelateerd zijn met de werkomstandigheden kan een bezoek van een oefentherapeut-Mensendieck aan de werkplek nuttig zijn. Maar meestal wordt dat door de Arbo dienst gedaan. Wij vragen de mensen foto’s te maken van hun werkplek, dan krijgen wij ook een goed beeld/inzicht van uw werkplek.

8. Hoeveel behandelingen heb ik nodig? Dit hangt af van de gestelde diagnose, de fysieke mogelijk- en onmogelijkheden maar ook van de motivatie en inzet van de patiënt. In overleg met de therapeut krijgt u hier meestal wel duidelijkheid over.24594221_s

9. Kan ik ook therapie aan huis krijgen? Ja, dat kan als uw (verwijzend) arts hiermee instemt. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een operatie, zoals een nieuwe knie of nieuwe heup. De oefentherapeut komt bij u aan huis. Zij kan u ook leren lopen met hulpmiddelen, zoals een rollator of een kruk, waarbij eerst de juiste hoogte wordt ingesteld.