Wat is oefentherapie-Mensendieck?

30025766_s1. Inleiding

Oefentherapie-Mensendieck is een actieve oefentherapie gericht op het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Wij leren u bewust te zijn van uw eigen lichaamshouding en manier van bewegen. Zo nodig leren wij u een beter houdings- en bewegingspatroon, waardoor klachten van het bewegingsapparaat kunnen worden voorkomen, verminderd of opgeheven.

U krijgt oefeningen en houdingsadviezen voor het dagelijks leven. Kerngedachte van de therapie is zelf doen, zelf zien, zelf doorvoelen en zelf oordelen, zodat u de adviezen zelf thuis, op het werk en bij hobby/sport kan toepassen. Op deze manier wordt u niet afhankelijk van een therapeut.

WIJ WERKEN AAN DE OORZAAK, EN DOEN NIET ALLEEN SYMPTOOMBESTIJDING!

2. Historische achtergrond

De Mensendieck-methode is rond 1900 ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck (1867- 1957). Aanvankelijk had de methode voornamelijk een preventief karakter. Het is nu een erkend paramedisch beroep dat sinds 1974 vergoed wordt door uw aanvullende verzekering.

3. De behandelwijze

Wanneer u na verwijzing (of zonder verwijzing) bij een ons komt, krijgt u een intake. Hierin wordt de administratie verwerkt en vragen gesteld over uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De vervolgbehandelingen zullen bestaan uit: de afgelopen periode evalueren, oefeningen herhalen, nieuwe oefeningen geven, adviezen over houdingen van het dagelijks leven. Zo nodig passen wij specifieke behandelmethodes toe, zoalsmobilisaties, tapen, tractie van de nek, stabilisaties en massages.

Wij leren u bv. op de juiste manier zitten, schrijven, computeren, opstaan, bukken, tillen of lopen. Omdat wij gericht zijn op u als individu, kijken wij vooral naar uw specifieke wensen. Deze zijn anders voor een huisvrouw, een verpleegkundige of kassiere. Wij passen onze therapie aan, zodat u persoonlijke adviezen krijgt over het verbeteren van de houdingen/bewegingen die voor u van belang zijn.

Door dit op een efficiente manier te doen, wordt het lichaam minder belast en zullen klachten sneller verdwijnen of niet meer terugkeren. U bent dus voor een deel zelf verantwoordelijk voor het resultaat.

De therapeut richt zich nooit uitsluitend op de aandoening, maar bekijkt het lichaam in zijn totaliteit.

4. De methode Mensendieck

De Mensendieck methode kenmerkt zich door onder andere de volgende principes:

Inzicht geven: Wij brengen u enige anatomische kennis bij. U wordt geleerd wat de oorzaak van uw klacht kan zijn en hoe u deze klacht zelf kan verminderen cq. voorkomen.

Bewegingen leren zien en voelen:Tijdens het oefenen maken wij gebruik van spiegels. U kunt uw houding daarin goed bekijken. Daarnaast wordt u geleerd bewust te voelen wanneer en waar er spanning gemaakt of juist niet gemaakt moet worden.

Langzaam oefenen: Door de oefeningen langzaam uit te voeren wordt u beter bewust van uw lichaam en kan u de bewegingen makkelijker corrigeren en controleren.

Aandacht voor het individu: Iedere patiënt wordt persoonlijk benaderd en krijgt ongeveer een half uur een-op-een aandacht. Wij houden rekening met uw mogelijkheden. De oefeningen worden aangepast per persoon, u krijgt individuele instructies.

Integratie van de oefeningen in het dagelijks leven: Wij leren u nieuwe bewegingen aan die u gemakkelijk kunt toepassen in uw dagelijks leven. Voorbeelden zijn: de afwasser in/uitruimen, een tas uit de auto tillen, iets uit een keukenkastje pakken, uw kind uit de box tillen, stofzuigen enz.

DOOR DEZE SPECIFIEKE WERKZIJZE ONDERSCHEIDT DE OEFENTHERAPIE-MENSENDIECK ZICH VAN ANDERE DISCIPLINES ZOALS FYSIOTHERAPIE!

5. Samenvatting

Samenvattend kan men stellen dat oefentherapeuten-Mensendieck de patiënten door middel van oefeningen leren om bewust de houdings-en bewegingsgewoonten te veranderen. Hierdoor kunnen klachten van het bewegingsapparaat worden voorkomen of bestreden. De therapeut analyseert het houdings- en bewegingspatroon van de patiënt en stelt op basis daarvan een behandelplan op. Dit behandelplan is aangepast aan de individuele mogelijkheden van de patiënt en is gericht op toepassing in de activiteiten van het dagelijkse leven.